GESTIÓ ECONÒMICA

DADES ECONÒMIQUES

Fundació Xaloc, en estreta col·laboració amb els centres educatius als que dona suport, té com objectius principals la gestió dels seus recursos per ajudar a  l'equilibri pressupostari d’aquestes entitats, així com la recerca de fons i donatius de persones i entitats per la concessió de beques i ajuts a les famílies que ho puguin necessitar.

A la vegada, la Fundació fomenta la creació i sosteniment de tot tipus de projectes i activitats per al desenvolupament de la tasca social i cultural establerts als seus estatuts. 

Les dades econòmiques han estat dipositades al registre de fundacions. Per a la seva consulta, accedeixi a través del següent enllaç  consulta dades.


PROJECTE I ACTIVITATS


COL·LECTIU DE BENEFICIARIS

La Fundació ha concedit un total de 291 ajudes destinades a persones o entitats al darrer exercici.