MISSIÓ · VISIÓ · VALORS

La Fundació té per objecte la prestació de tota classe d'ajuts a les actuals tasques docents, educatives, culturals i esportives del Centre Cultural i Esportiu Xaloc de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) i les d'altres centres educatius, així com a la creació i el sosteniment de les entitats que desenvolupin una tasca de caràcter eminentment social que es correspongui amb els objectius de la Fundació. Aquests es resumeixen en l’educació integral de la persona i la promoció de la família com principal protagonista en l’educació del fills.

En cada moment, el Patronat determina les finalitats a les quals s'apliquen els recursos de la Fundació, d'acord amb allò establert als seus estatuts. Per al millor compliment de les finalitats de la Fundació, el Patronat treballa en estreta col·laboració amb els òrgans de govern de les diferents entitats a les quals dona el seu suport, realitzant el seguiment dels projectes, pressupostos, activitats, etc. que consideri convenients.

Són valors essencials de La FUNDACIÓ XALOC:

  • La persona la seva llibertat i dignitat
  • La família com a nucli socialitzador i educatiu
  • Les relacions interpersonals, el respecte i la convivència en un context global i multicultural.
  • La infància i la joventut en el seu desenvolupament personal i integral.  La FUNDACIÓ XALOC compleix amb la normativa vigent de la Generalitat de Catalunya en referència als instruments de transparència.

http://www.ccfundacions.cat/

https://ccfundacions.cat/directori-de-fundacions/xaloc/